Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

CORPORATE FINANCE

We provide corporate finance services to fast growing and innovative companies. Our speciality is raising funds ranging from SEK 30 to 300 million in deal size, for companies with a market cap in excess of SEK 100 million.

Vator Securities provides advise to both public and private growth companies. We are known for our experience in dealing with cases carrying high complexity.

We are a leader in the market for large and complex placements. In addition to institutional investors, we also have more than 1000 clients in our HNWI-segment* and more than 4000 clients in our Premium-segment**. 

*Average investor with 20 million SEK in financial assets.

**Average investor with 1 million SEK in financial assets.

 


2017


80 MSEK | Q4 2017

90,1 MSEK | Q3 2017

70 MSEK | Q2 2017

30 MSEK | Q2 2017

100 MSEK | Q2 2017

60 MSEK | Q1 2017

2016


140,4 MSEK | Q4 2016

219 MSEK | Q3 2016

50 MSEK | Q2 2016

30 MSEK | Q2 2016

91,2 MSEK | Q2 2016

22,5 MSEK | Q1 2016

2015


100 MSEK | Q4 2015

60 MSEK | Q4 2015

44 MSEK | Q3 2015

113,6 MSEK | Q2 2015

30,3 MSEK | Q1 2015

Värdebyggande förvaltning med fokus på småbolag

 

Efter att ha analyserat kapitalmarknadens utveckling sedan 1920-talet har vi med stöd från akademisk forskning och evidens kunnat identifiera vissa faktorer som över tid systematiskt genererat en högre riskjusterad avkastning, dvs högre avkastning till lägre risk. Till dessa faktorer hör aktier i småbolag och värdebolag.

Av denna anledning bedömer vi att en globalt förvaltad portfölj med fokus på värdebolag och småbolag har de bästa förutsättningarna att över tid leverera en hög riskjusterad avkastning.

Vator Securities förvaltar två stycken specialfonder, VAPP 100 och VAPP 60, som har samma övergripande investeringsstrategi som bilden nedan visar  

 

 

 

 

Våra två aktivt förvaltade specialfonder, VAPP 100 och VAPP 60, har samma övergripande förvaltningsstrategi och baseras på följande principer:

• Global diversifiering.

• Aktiv vinstpositionering.

• Aktiv aktieallokering mot småbolag

  och värdebolag.

• Institutionella byggstenar.

 

 

Fondinformation

Faktablad

Ideér finns det gott om.

Exekvering är allt!

 

OM VATOR SECURITIES      

Vator Securities är en nischad investment banking-firma som sedan 2009 bistått snabbväxande bolag med kapitalanskaffningar och börsintroduktioner. Vår vision är att skapa ett superkluster av innovativa bolag som har potentialen att växa till unicorns.

Exempel på bolag vi har varit rådgivare till är Immunovia, Senzagen, Vikingaliv, Acarix och Diamorph. 

Vator Securities till huvuddelen en partnerägd firma.

 

Nyheter » 2018 | » 2017 | » 2016 | » 2015 | » 2014 | » 2013
Caroline Banér ny Corporate Finance-projektledare på Vator Securities Januari 15, 2018.
Lars Hevreng ny analyschef på Vator Securities Januari 8, 2018.
Vator Securities appoints Lars Hevreng as Head of Research Januari 8, 2018.
Vator Securities utser Therese Carlborg till COO 5, 2017.
Vator Securities rådger Immunovia i rekordstor kapitalanskaffning Oktober 20, 2016.
Vator Securities slutför framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Biovica Juni 21, 2016.
Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för IRRAS Maj 3, 2016.
Lars Träff ny industriell rådgivare till Vator Securities Mars 11, 2016.
Maris Hartmanis ny industriell rådgivare till Vator Securities Februari 24, 2016.
Immunovias nyemission blev tecknad till 305 miljoner kronor November 19, 2015.
Vator Securities rekryterar Henri von Haartman för fortsatt expansion Juni 26, 2015.
Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Vikingaliv Juni 11, 2015.
Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för IRRAS Mars 24, 2015.
Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Bio-Works Technologies December 18, 2014.
Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Immunovia Maj 20, 2014.
Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Premune Februari 7, 2014.
Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för OrganoWood i övertecknad preferensaktieemission December 18, 2013.
Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Xbrane Bioscience November 29, 2013.
Vator Securities erhåller tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva värdepappersrörelse Oktober 7, 2013.

Caroline Banér ny Corporate Finance-projektledare på Vator Securities

Vator Securities meddelade idag att bolaget stärker det befintliga teamet med Caroline Banér som tillträder som ny Corporate Finance-projektledare. Caroline kommer närmast från en roll som Associate inom Corporate Finance och M&A på BDO Sverige. 

- Med erfarenhet från M&A/Corporate Finance-rådgivning på BDO i kombination med drygt 5 års läkarstudier är Caroline ett betydande tillskott till Vator Securities när vi nu stärker vår industriexpertis inom life science, medicinteknik och diagnostik. Vi är väldigt glada att tillsammans med Caroline kunna ytterligare komplettera vårt oerhört kunniga transaktionsrådgivningsteam, säger Homan Panahi, VD Vator Securities.

Vator Securities tillhandahåller kapitalmarknads- och rådgivningstjänster till ledande noterade och privata tillväxtföretag med fokus på life science, medicinteknik och diagnostik. Vator Securities arbetssätt utmärker sig med en entreprenörsanda och ett stort engagemang i att driva stark tillväxt för firmans bolagskunder samtidigt som resultat levereras till firmans professionella investerarkunder. 

-Vator Securities har framgångsrikt byggt ett komplett erbjudande till snabbt växande bolag inom healthcare och life science. Vators team har en unik förmåga i att förstå dessa snabbväxande bolags behov och potential. Jag är väldigt glad att med min bakgrund och genuina intresse för innovativa bolag inom healthcare och life science kunna bidra till Vator Securities resa, säger Caroline Banér.

Lars Hevreng ny analyschef på Vator Securities

Vator Securities meddelade idag att Lars Hevreng har utsetts till analyschef och senior partner i bolaget. Lars Hevreng har en bakgrund som topprankad hälsovårdsanalytiker hos SEB och senast Danske Bank.

Under sin karriär som topprankad hälsovårdsanalytiker har Lars Hevreng täckt bolag som AstraZeneca, Sobi och Elekta. Han har också täckt Recipharm, Lifco och nyligen Medicover när dessa bolag börsnoterades. Lars kommer i sin nya roll på Vator Securities primärt fokusera på att leda analysverksamheten.

"Vi är glada att välkomna Lars Hevreng till vår analysavdelning. Lars tillträder rollen från och med den 1 mars 2018. Som en av landets mest välrenommerade och topprankade analytiker inom healthcare kommer Lars att bidra till att ytterligare flytta fram våra positioner som finansiell rådgivare till snabbväxande bolag som planerar en börsintroduktion på NASDAQ:s huvudlista", säger Homan Panahi, VD för Vator Securities.

Vator Securities tillhandahåller kapitalmarknads- och rådgivningstjänster till ledande noterade och privata tillväxtföretag med fokus på Life Science, medicinteknik och diagnostik. Vator Securities arbetssätt genomsyras av en entreprenöriell anda och hög engagemangsnivå för att driva fram en stark tillväxt för firmans bolagskunder samtidigt som resultat levereras till firmans professionella investerarkunder.  

- På Vator Securities får jag göra det jag älskar mest, att driva tillväxt för kunder och jobba med de mest innovativa idéerna inom en industri. Jag ser fram emot att utveckla analysavdelningen på Vator Securities och att ytterligare stärka bolagets position som en innovativ investmentbank som driver utvecklingen av de bästa investeringsidéerna, säger Lars Hevreng. 

Vator Securities appoints Lars Hevreng as Head of Research

Vator Securities announced today that Lars Hevreng has been appointed as Head of Research and Senior Equity Partner with the firm. Prior to joining Vator Securities, Hevreng served as a top ranked healthcare analyst at major financial institutions such as SEB and most recently Danske Bank.

Hevreng is one of Sweden’s highest ranked healthcare analyst covering companies such as AstraZeneca, Sobi, and Elekta. He has also covered Recipharm, Lifco and recently Medicover, when these companies went public. The position as Head of Research at Vator Securities implies that Hevreng will lead the firms fundamental research efforts.

“We are pleased to welcome Lars Hevreng to our research division. The appointment is effective as of 1 of March 2018. In his capacity, as one of the country's most reputable and top ranked analysts in the healthcare sector, Lars will contribute to our leading position as financial advisor to fast-growing companies that are planning an IPO at NASDAQ’s main board”, says Homan Panahi, CEO at Vator Securities.

Vator Securities provides an extensive range of capital markets and advisory services to cutting-edge public and private growth companies with an emphasis on the Life Sciences, Medical Technology and Diagnostics industries. Vator Securities executes on opportunities that accelerate growth for its client companies while delivering results to the firm’s sophisticated investor clientele.  

“At Vator Securities I get to do what I love to do the most which is driving growth for clients and working with the most innovative ideas within the industry. I look forward to develop Vator Securities research unit and to further strengthen our position as an innovative investment banking firm that fuels great ideas”, says Lars Hevreng.

Vator Securities utser Therese Carlborg till COO

Therese Carlborg utses som operativ chef (COO) till Vator Securities. Therese tillträder sin nya tjänst den 4 september och kommer närmast från en roll som Government Affairs Director på läkemedelsbolaget AbbVie samt politisk sekreterare till Filippa Reinfeldt.

- Jag är mycket glad över att tillträda en tjänst som operativ chef (COO) till Vator Securities. Bolaget har över tid gjort en fantastisk resa inom Investment Banking där engagemanget för att leverera på kundens önskemål är beundransvärt. Samtidigt står Vator Securities inför en utvecklingsresa mot börsens huvudmarknad med primärtransaktioner i halvmiljardkronorsnivån, säger Therese Carlborg.

Homan Panahi, VD för Vator Securities, kommenterar:

- Rekryteringen av Therese Carlborg är ett viktigt led i vårt arbete med att utveckla vårt bolag och fortsätta vår resa mot allt större kapitalanskaffningar och börsintroduktioner av snabbt växande bolag. Therese erfarenhet från den publika sektorn och globala bolag är också värdefull för att stärka Vator Securities position bland kunder på den svenska marknaden.

Vator Securities rådger Immunovia i rekordstor kapitalanskaffning

Kapitalanskaffningen om totalt 218,7 miljoner kronor, som var uppdelad i en riktad nyemission om 189,9 miljoner kronor och en företrädesemission om 28,7 miljoner kronor, innebär rekord för ett diagnostikbolag på NASDAQ First North Stockholm.

Den riktade nyemissionen attraherade flera institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, Ålandsbanken Fondbolag (som har varit investerare i bolaget sedan bolagets börsintroduktion i december 2015), E. Öhman J:or Fonder och Banque Internationale á Luxembourg.

I företrädesemissionen uppgick den sammanlagda efterfrågan till cirka 40,9 miljoner kronor, motsvarande en överteckningsgrad om sammanlagt 43 %.

Det kapital som har tillförts Immunovia genom kapitalanskaffningen kommer i första hand att användas för att inleda studier på diabetespatienter. Ny framstående forskning visar att patienter som i medelåldern diagnostiseras med typ 2-diabetes löper högre risk för cancer i bukspottskörteln. I studien kommer Immunovias blodbaserade biomarkör-test IMMrayTM PanCan-d att användas.

 

Homan Panahi, vd Vator Securities, kommenterar:

”Vi har hittills haft nöjet att vid tre tillfällen agera som finansiell rådgivare till Immunovia. Första gången var i samband med en privat finansieringsrunda under första halvan av 2014, andra gången i en framgångsrik noteringstransaktion i december 2015 och nu senast i den här betydelsefulla transaktionen.”

 

Mats Grahn, vd Immunovia, kommenterar:

”Vi uppskattar Vator Securities arbetsmetodik som innebär fortsatt mycket aktiv rådgivning också efter att en transaktion har genomförts. Metodiken gör en betydande skillnad då vi kan arbeta med adekvat informationsgivning till våra aktieägare och vägleda marknaden. Dels kring hur vi verkställer vår affärsplan och dels vad marknaden kan förvänta sig från bolaget på kort och lång sikt. Efter tre framgångsrika transaktioner de senaste åren står det utom all tvivel att Vator Securities har optimerat finansieringen av Immunovias verksamhet på ett för finansmarknaden unikt effektivt sätt.”

 

 

Vator Securities slutför framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Biovica

Vator Securities, ett värdepappersbolag specialiserat på finansiell rådgivning till snabbväxande företag, tillkännager idag slutförandet av en kapitalanskaffning i en övertecknad nyemission om 30 miljoner kronor för Biovica International AB. 

Biovica utvecklar blodtest för snabb och tillförlitlig utvärdering av behandling hos patienter med spridd cancer. Det första tillämpningsområdet för bolagets test, som marknadsförs under namnet DiviTumTM, är utvärdering av effekten av behandlingar vid spridd bröstcancer. Syftet är att ge onkologer konkreta beslutsunderlag för att optimera överlevnaden hos patienterna. Den totala marknadspotentialen för Biovicas test inom detta område i Europa och USA uppskattas överstiga 6 Mdr SEK/år. 

En ny klass så kallade CDK-hämmande läkemedel, som Ibrance (palbociclib), kan idag användas till uppemot 75 procent av alla patienter med spridd bröstcancer (Ibrance är idag godkänt i USA och förväntas snart godkännas inom EU). Omkring 50 procent av alla patienter svarar emellertid inte mot behandling med Ibrance, som är ett av världens dyraste cancerläkemedel. Med DiviTumTM finns potential att snabbt utvärdera behandling och att ineffektiva, dyra behandlingar liksom onödiga bieffekter kan undvikas.

Biovica har 12 publicerade kliniska studier som påvisar förmågan hos DiviTumTM att prognostisera, prediktera och monitorera terapirespons vid behandling av solida tumörer. Bolaget har ytterligare tio pågående kliniska studier tillsammans med ett flertal världsledande samarbetspartners. Däribland Dana Farber Cancer Institute som samarbetar med Harvard Medical School, Breast International Group (BIG) som sammanför över 50 forskargrupper inom bröstcancer från hela världen, International Breast Cancer Study Group (IBCSG) som är pionjärer inom studier av bröstcancerbehandling, och Karolinska Institutet. Hittills har över 20 000 patientprover analyserats med DiviTumTM, bland annat av ett av de största läkemedelsbolagen i världen.

 

Anders Rylander, verkställande direktör i Biovica International, kommenterar:

”Vi har verkligen uppskattat att arbeta med Vator Securities under hela processen och vi är mycket glada över det stora intresset för Biovica. Vator Securities har överträffat våra högt uppsatta förväntningar och drivit processen med stort engagemang fram till avslut.”

 

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för IRRAS

Vator Securities tillkännager idag slutförandet av en kapitalanskaffning om 91,2 miljoner kronor för IRRAS AB. 

IRRAS AB är ett medicintekniskt företag i kommersiell fas som utvecklar och säljer ett banbrytande pump- och katetersystem för behandling av hjärnblödning. Systemet som marknadsförs under namnet IRRAflowTM är det enda på marknaden som både monitorerar intrakraniellt tryck (ICP) och genom en dubbellumenkateter simultant dränerar blod och administrerar vätskor för sköljning av sjukdomsområdet. IRRAflowTM är utrustat med sensorer för intrakraniellt tryck och marknadens mest känsliga alarmsystem.

IRRAflowTM löser ett stort kliniskt problem hos konkurrerande behandlingsmetoder eftersom risken för att kateterns insugshål täpps igen begränsas kraftigt genom sin konstruktion med dubbellumenkateter och monitorering av intrakraniellt tryck. Detta medför bl.a. att infektionsrisken för patienter som behandlas för hjärnblödning minskar kraftigt.

IRRAS har redan påbörjat försäljning av IRRAflowTM på den stora tyska marknaden med ersättning från det statliga försäkringssystemet (reimbursement). Bolaget har mottagit order från 12 av 18 stora sjukhus/centra för behandling av hjärnblödning. Dessa 18 enheter täcker tillsammans 80 procent av den tyska marknaden.

IRRAS arbetande ordförande, Kleanthis G. Xanthopoulos, PhD, kommenterar: 

”Vator Securities har arbetat med IRRAS i fyra år nu och genomgående varit en utomordentlig rådgivare till bolaget. IRRAS revolutionerande produkt i kombination med Vator Securities-teamets erfarenhet, engagemang och relationer med investerare resulterade i ett mycket gott utfall för samtliga parter i den här transaktionen."

Lars Träff ny industriell rådgivare till Vator Securities

Stockholm, den 26 februari 2016 – Vator Securities, investment banking-firman för innovativa och snabbväxande bolag, rekryterar Lars Träff som ny industriell rådgivare.

”Vator Securities har på kort tid etablerat sig som en betrodd finansiell rådgivare till sina kunder som både växer och återkommer. Genom att vara selektiv och inte transaktionsdriven har Vator Securities byggt ett team med djup kunskap om varje kunds affärer, vilket har resulterat i framgångsrikt genomförda rådgivningsuppdrag. Jag ser fram emot att jobba nära Vator Securities i denna snabba tillväxtfas, som till stor del drivs av tidigare kunders rekommendationer till andra”, säger Lars Träff.

Homan Panahi, VD för Vator Securities, kommenterar: "Vi tror att en betrodd finansiell rådgivare är en som lyckas växa tillsammans med sina kunder och samtidigt förutse deras behov långt innan de blir konkreta. Lars har jobbat i över 30 år som revisor och rådgivare åt ett 30-tal noterade och stora bolag, såväl statligt- som familjeägda, Vi är mycket glada att ha honom som industriell rådgivare till Vator Securities.”

Lars Träff kommer senast från EY, där han bl a varit styrelseordförande 2008-2014. Lars var styrelseordförande i FAR under perioden 2004-2006. Han har även varit huvudansvarig och påskrivande revisor för bland andra Avanza, BillerudKorsnäs, Creades, Health Cap, JM, Boliden, Intrum Justitia, MTG, Scania, Swedbank, Öresund, Telia Sonera, Kinnevik och ÅF.

 

För mer information vänligen kontakta:

Homan Panahi, VD Vator Securities

Tel: +46 763 989 666

E-post: homan@vatorsecurities.se

 

Maris Hartmanis ny industriell rådgivare till Vator Securities

Stockholm, den 24 februari 2016 – Vator Securities, investment banking-firman för innovativa och snabbväxande bolag, rekryterar Maris Hartmanis som ny industriell rådgivare.

”Det är glädjande att som industriell rådgivare få vara med och bidra till utvecklingen av Vator Securities, som tydligt positionerat sig som rådgivare till bolag inom teknik- och life science-sektorn. Jag har vid flera tillfällen haft möjlighet att arbeta med Vator och är imponerad av bolagets engagemang och effektiva processer. Jag ser fram emot att arbeta med Vator Securities och bolagets kunder”, säger Maris Hartmanis.

Homan Panahi, VD för Vator Securities, kommenterar: "Vi är mycket stolta att ytterligare kunna stärka vårt nätverk med industriella rådgivare. Maris har 30 års erfarenhet från ledande positioner som VD och FoU-ansvarig. Han har bl.a. varit forskningschef på det framgångsrika medicinteknikbolaget Gambro." 

Maris har även varit VD för två börsnoterade svenska läkemedelsföretag, Medivir och BioPhausia. Han har erfarenhet av både stora internationella organisationer och mindre nystartade företag.

 

För mer information vänligen kontakta:

Homan Panahi, VD Vator Securities

Tel: +46 763 989 666

E-post: homan@vatorsecurities.se

Immunovias nyemission blev tecknad till 305 miljoner kronor

Nyemissionen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev tecknad till 305 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 500 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget därigenom 60 MSEK före emissionskostnader och får omkring 1 100 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets aktie på Nasdaq First North är den 1 december 2015.

 

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North.

Vator Securities rekryterar Henri von Haartman för fortsatt expansion

Henri von Haartman rekryteras som Head of Equity Capital Markets. Henri har över 15 års erfarenhet som bl.a. mäklarchef/chef på Pareto Öhman, ABN Amro och Deutsche Bank och kommer senast från ABG Sundal Collier.

”Det är väldigt roligt att få bli en del av Vator Securities som är en partnerägd firma i snabb tillväxtfas. Affärskulturen på Vator Securities präglas av mycket hög energi- och engagemangsnivå för firmans kunder. Lejonparten av kunderna är återkommande och trenden är att de ökar sitt engagemang hos Vator Securities. Kunderbjudandet är exklusivt och evidensbaserat. Jag ser framemot att fortsätta expansionen mot institutionella kunder och förmögna privatpersoner.”, säger Henri von Haartman.

Läs hela pressmeddelandet här

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Vikingaliv

Vator Securities har varit finansiell rådgivare till Vikingaliv och bistått med att anskaffa både bankfinansiering och aktiekapital.

Våren 2017 öppnar "Vikingaliv", eller "Life of Vikings"- en upplevelseattraktion som tar med besökarna på en dramatiserad resa genom vikingarnas värld. 

Ur SvD:

– Det finns kapital, ett påskrivet hyreskontrakt och kungen är positiv, säger finansiären Olof Stenhammar.

Läs artikeln om Vikingaliv i SvD.

Läs pressmeddelandet från Vikingaliv.

Till Vikingalivs hemsida.

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för IRRAS

IRRAS har utvecklat ett unikt pump- och katetersystem för effektiv dränering av vätskor från och för lokal administrering av läkemedel i kroppen. En viktig applikation av bolagets teknologi är minimalinvasiv och kontrollerad dränering av blod från skallen vid hjärnblödning. Dagens dränagekatetrar är otillräckliga eftersom de till skillnad från IRRAS dubbellumenkateter ofta blockeras av koagulerande blod, vilket starkt bidrar till dödligt utfall eller bestående men för patienten. Ett annat viktigt applikationsområde är lokal administration av läkemedel där det tidigare inte har gått att förse tillräckliga koncentrationer av den aktiva substansen utan att samtidigt orsaka omfattande biverkningar.

Konstantinos Alataris, arbetande ordförande i IRRAS AB, kommenterar:

”This was the second time that IRRAS chose Vator Securities as its financial advisor and we are delighted to have done so. Vator Securities has been extremely helpful in every step and has shown total dedication throughout the process, which resulted in yet another successful fundraising for IRRAS.”

 

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Bio-Works Technologies

 

Bio-Works har utvecklat och patentsökt en miljövänlig och innovativ teknik för produktion av separationsmedia för biomolekyler. Bolaget är i en kommersiell produktionsfas och har sitt säte och sin fabrik i Uppsala. Bio-Works kunder är internationella och finns inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och cleantech.

Efterfrågan på Bio-Works produkter är större än den produktionskapacitet bolaget har idag. Med det anskaffade kapitalet ska bolaget finansiera uppskalning av produktionskapaciteten för att möta efterfrågan.

Magnus Persson, ordförande i Bio-Works Technologies AB, kommenterar:

”Vi är glada över att ha anlitat Vator Securities som vår finansiella rådgivare. Vator Securities-teamet har varit professionella i varje steg av transaktionsprocessen och spelat en avgörande roll för det lyckade resultatet. Sammantaget har de överträffat våra förväntningar.”

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Immunovia

 

Immunovia AB är ett svenskt molekylärdiagnostikbolag som har utvecklat vad som kan bli världens första robusta test för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer, som är den fjärde mest dödliga cancerformen. Av de patienter som diagnostiseras med denna cancerform överlever endast 3-4 % efter 5 år. Huvudproblemet är att det inte finns någon tillfredställande teknologi på marknaden idag för att tidigt upptäcka cancern. 

Mats Grahn, vd för Immunovia, kommenterar:

”Vator Securities prestation som rådgivare har varit över förväntan. Vator Securities-teamet besitter goda branschkunskaper och har därtill visat stort engagemang genom hela processen. Sammantaget har det lett till en framgångsrik finansieringsrunda. Vi är glada att ha anlitat Vator Securities som finansiell rådgivare.”

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Premune

 

Vator Securities, ett värdepappersbolag specialiserat på finansiell rådgivning till snabbväxande företag, tillkännager idag slutförandet av en kapitalanskaffning i en övertecknad nyemission om 14 miljoner kronor för Premune AB.

Viktor Karlsson, vd för Premune AB, kommenterar:

”Vi är glada över det stora intresset för för Premune. Vator Securities har överträffat våra högt uppsatta förväntningar och drivit processen med stort engagemang fram till avslut.”

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för OrganoWood i övertecknad preferensaktieemission

 

OrganoWood bedriver försäljning och tillverkning av modifierat virke och träbehandlingsprodukter. Bolaget opererar inom byggmaterialindustrin. Under varumärket OrganoWood® marknadsförs flam- och rötskyddat virke helt fritt från biocider, tungmetaller eller andra starka kemikalier. Dessutom erbjuds ett flertal träskyddsmedel som tillsammans med det modifierade virket skapar ett komplett träskyddssystem.

Stefan Lindeborg, ordförande på OrganoWood, kommenterar:

"Vator Securities har arbetat med stort engagemang och driv i samband med denna kapitalanskaffning. Kapitalet möjliggör en tredubbling av produktionskapaciteten av modifierat OrganoWood virke till 15 000 m3 på årsbasis och en snabbare tillväxt för bolaget genom bl.a. export till den europeiska marknaden. Vi välkomnar de 83 nytillkomna preferensaktieägarna till OrganoWood”

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Xbrane Bioscience

 

Xbrane har en världsledande plattform för produktion av proteiner som är byggstenarna i biologiska läkemedel. Bolagets produktionseffektivitet är från 20 procent upp till 50 gånger högre än de system som finns på marknaden idag. Dessutom kan Xbrane producera proteiner som inget annat bolag kan göra i E. coli. Cirka hälften av alla läkemedel som idag är under utveckling är baserade på proteiner. Läkemedel- och bioteknikbolagen köper idag proteinproduktionssystem för 2,6 miljarder SEK per år.

Xbrane Bioscience ABs vd, Siavash Bashiri, kommenterar:

”Vi har tillsammans med Vator kunnat under en kort tidsperiod slutföra emissionen, detta tack vare deras nätverk av investerare samt engagemang i caset.”

Vator Securities erhåller tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva värdepappersrörelse

 

Vator Securities AB, tidigare Vator Capital AB, erhöll den 1 oktober 2013 tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse. Namnbytet tydliggör även en förändring hos bolagets verksamhet. Från att tidigare ha varit koncentrerad på corporate finance inriktar sig verksamheten nu på investment banking och bygger till stor del på det nya investeraravdraget. Finansinspektionens tillstånd möjliggör för Vator Securities att kunna erbjuda sina kunder ytterligare kvalificerade finansiella tjänster.

Homan Panahi, VD Vator Securities kommenterar

Vi vill göra det möjligt för fler företag att gå samma väg som vår första klient Diamorph AB. Diamorph hade mindre än 10 anställda när vi började arbeta med bolaget. Idag sysselsätter bolaget 300 anställda, omsätter 350 miljoner kronor, säljer produkter i över 60 länder och har large cap-bolaget Latour som näst största ägare.

Kontakt

ADRESS

Vator Securities
Kungsgatan 10, 6tr
111 43 Stockholm

TELEFON

+46 8 5333 2737

E-POST

info@vatorsec.se