Anmäl dig till:

Roadshow med Bio-Works

Välkommen att träffa ledningen för Bio-Works som presenterar bolaget inför den planerade noteringen på NASDAQ First North. Träffar arrangeras i Stockholm måndag den 20 november och måndag den 27 november, i Göteborg tisdag den 21 november och i Malmö onsdag den 22 november. Teckningsperioden för allmänheten planeras vara 20 - 29 november och preliminär första handelsdag är den 14 december.

 

Läs om Bio-Works i Uppsala Nya Tidning

 

  • Bio-Works utvecklar, producerar och säljer högpresterande separationsmedia för rening och separation av molekyler som används för utveckling och produktion av biologiska läkemedel och biosimilarer. Kemiska läkemedel har snabbt förlorat marknadsandelar till biologiska läkemedel och biosimilarer på grund av nya och effektivare behandlingsmöjligheter samt bättre hälsoekonomi. Marknaden för biologiska läkemedel och biosimilarer växer kraftigt, speciellt i Sydkorea som har ett uttalat mål att 2020 stå för över 20 procent av den globala marknaden. Med Bio-Works teknologi möjliggörs snabb och effektiv rening av molekyler för användning i produktion av biologiska läkemedel och biosimilarer.

 

  • Bio-Works har en stark försäljningstillväxt som drivs av att befintliga och nya kunder använder Bio-Works separationsprodukter i allt större utsträckning och återkommer med större ordrar.

   

  • Idag har Bio-Works kunder i Sverige, USA, Nederländerna, Sydkorea, Ryssland, Kina, Israel och Frankrike samt har en stark tillväxt på nya kunder.

 

  • Fabriken i Uppsala har en produktionskapacitet motsvarande en årlig försäljnings om 150 miljoner SEK och kan, utan större investeringar, skalas upp till en kapacitet motsvarande en årlig försäljning om 300 miljoner SEK.

 

  • Det sydkoreanska bolaget Amicogen (noterat på KOSDAQ, Market Cap ca 3,2 mdr SEK) genomförde en strategisk investering i Bio-Works under Q2 2017 och blev i och med detta största ägare i bolaget. Amicogen ökar sin andel i bolaget i samband med den pågående nyemissionen. Amicogen och Bio-Works har ett gemensamt distributionsavtal och har för avsikt att utveckla sitt samarbete i den koreanska Incheon Free Economic Zone (IFEZ) för att ta tillvara på den kraftigt växande marknaden för Protein A-baserat separationsmedia i Asien.

 

  • Amicogen, som producerar protein A, producerar inget separationsmedia och bedömer att Bio-Works produkter håller väsentligt högre kvalité än konkurrenternas.

 

  • Protein A är det vanligaste mediat för separation och rening av monoklonala antikroppar, som står för största andel (>40%) av biologiska läkemedel och flera av världens största biosimilarproducenter ökar kraftigt sin produktion i Sydkorea. Amicogens investering i Bio-Works är en direkt följd av den höga kvalitén på Bio-Works produkter, den ökande biosimilarproduktionen i Sydkorea och biosimilarproducenternas behov av alternativa leverantörer av separationsmedia.

 

 

Deltagandet på träffarna med Bio-Works är kostnadsfria. Du bjuds under eventen på enklare förtäring och vid kvällseventen serveras även öl/vin samt alkoholfritt alternativ.

 

Eventet kommer att arrangeras i Stockholm 20/11, Stockholm 27/11, Göteborg 21/11 och Malmö 22/11.

Plats: Spårvagnshallarna
Adress: Birger Jarlsgatan 57A
Tid: Förtäring serveras från kl. 17:30. Presentationsstart kl. 18:00

Roadshow med Bio-Works AB Antal platser:
Roadshow med Bio-Works AB Antal platser:
Roadshow med Bio-Works AB Antal platser:
Roadshow med Bio-Works AB Antal platser:


* Obligatorisk uppgift

Önskar du mer information? Kontakta oss på info@vatorsec.se
Medverkande bolag